ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త

Aascharyakarudaa Aalochanakartha

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
బలవంతుడైన దేవుడా
నిత్యుడగు తండ్రి – సమాధాన అధిపతి
మనకై జన్మించెను (2)
వి విష్ యు హ్యాపీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)
హోసన్నా హల్లలూయా
క్రిస్మస్ బాలునికే (2) ||ఆశ్చర్యకరుడా||

ఏంజెల్స్ వి హావ్ హర్డ్ ఆన్ హై
స్వీట్లీ సింగింగ్ ఓవర్ ద ప్లేయిన్స్
అండ్ ద మౌంటైన్స్ ఇన్ రిప్లై
ఏకోయింగ్ థేయిర్ జాయ్యస్ స్ట్రయిన్స్

ధరపై ఎన్నో – ఆశ్చర్యకార్యములు చేయుటకు
దరిద్రుల దరి చేరి – ధనవంతులుగా చేయుటకు (2)
దొంగలను మార్చి దయచూపినావు (2)
ధవళ వస్త్రములు ధరింప చేసి
ధన్యుని చేసావు ||వి విష్||

నిత్యుడగు తండ్రిగా – నిరీక్షణను ఇచ్చుటకు
నీతి న్యాయములు నేర్పి – నన్ను నీవు నడిపించుటకు (2)
నీ నిత్య మార్గములో శాంతినిచ్చ్చావు (2)
నీతో నిరతం జీవించుటకు
నిత్య జీవమియ్య అరుదెంచినావు ||వి విష్||

Aascharyakarudaa Aalochanakartha
Balavanthudaina Devudaa
Nithyudagu Thandri – Samaadhaana Adhipathi
Manakai Janminchenu (2)
We wish you Happy Christmas
Merry Merry Christmas (2)
Hosannaa Hallelujah
Christmas Baalunike (2) ||Aascharyakarudaa||

Angels we have heard on High
Singing Sweetly over the Plains
And the Mountains in reply
Echoing their joyous strains

Dharapai Enno – Aascharyakaaryamulu Cheyutaku
Daridrula Dari Cheri – Dhanavanthulugaa Cheyutaku (2)
Dongalanu Maarchi Dayachoopinaavu (2)
Davala Vasthramulu Dharimpa Chesi
Dhanyuni Chesaavu ||We wish||

Nithyudagu Thandrigaa – Nireekshananu Ichchutaku
Neethi Nyaayamulu Nerpi – Nannu Neevu Nadipinchutaku (2)
Nee Nithya Maargamulo Shaanthinichchaavu (2)
Neetho Niratham Jeevinchutaku
Nithya Jeevamiyya Arudenchinaavu ||We wish||