ఆకశాన తార ఒకటి వెలసింది

Aakashaana Thaara Okati

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆకశాన తార ఒకటి వెలసింది
ఉదయించెను రక్షకుడని తెలిపింది (2)
ఇదే క్రిస్మస్ – హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ – హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఆకాశాన

యూద దేశపు బెత్లెహేములో
కన్య మరియ గర్బమున జన్మించె
తూర్పు దేశపు గొప్ప జ్ఞానులు
యూదుల రాజు ఎక్కడని వెతికారు
తూరుపు దిక్కున చుక్కను కనుగొని
ఆనందభరితులై యేసుని చేరిరి
కానుకలిచ్చిరి పూజించిరి ఇదే

రాత్రివేళలో మంద కాసెడి
కాపరులకు ప్రభువు దూత ప్రకటించే
లోక ప్రజలకు మిగుల సంతసం
కలిగించెడి వర్తమానమందించే
క్రీస్తే శిశువుగా యేసుని పేరట
ముక్తిని గూర్చెడి రక్షకుడాయెగా
సంతోషగానముతో స్తుతియింతుము ఇదే

Aakashaana Thaara Okati Velasindi
Udayinchenu Rakshakudani Thelipindi (2)
Ide Christmas – Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas – Happy Christmas Aakashaana

Yooda Deshapu Bethlehemulo
Kanya Mariya Garbhamuna Janminche
Thoorpu Deshapu Goppa Gnaanulu
Yoodula Raaju Ekkadani Vethikaaru
Thoorupu Dikkuna Chukkanu Kanugoni
Aanandbharithulai Yesuni Cheriri
Kaanukalichchiri Poojinchiri Ide

Raathri Velalo Manda Kaasedi
Kaaparulaku Prabhuvu Dootha Prakatinche
Loka Prajalaku Migula Santhasam
Kaliginchedi Varthamaanamandinche
Kreesthe Shishuvugaa Yesuni Perata
Mukthini Goorchedi Rakshakudaayegaa
Santhosha Gaanamutho Sthuthiyinthumu Ide