ఆకర్షించే ప్రియుడా…

Aakarshinche Daivamaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆకర్షించే ప్రియుడా…
అందమైన దైవమా…

ఆకర్షించే ప్రియుడా
అందమైన దైవమా
పరిపూర్ణమైనవాడా (4)

నీదు తలపై ఉన్న అభిషేకం
అధికంగా సువాసన వీచుచున్నది (2)
నీదు ప్రేమ చేతులు – ప్రేమించే చేతులు (2)
నీదు ప్రేమ చూపులే నాకు చాలు (2) ఆకర్షించే

నీ నోట నుండి తేనె ఒలుకుచున్నది
నీదు మాటలు ఎంతో మధురంగా ఉన్నవి (2)
నీదు ప్రేమ పాదం – పరిశుద్ధ పాదం (2)
అదియే నేను వసియించే స్థలము (2) (ఆకర్షించే)

నిన్ను పాడి హృదయం ఆనందించును
నాట్యంతో పాటలు పాడెదను (2)
దేవాది దేవుడని – ప్రభువుల ప్రభువని (2)
అందరికి నిన్ను చాటి చెప్పెదను (2) (ఆకర్షించే)

Aakarshinche Priyudaa…
Andhamaina Daivamaa…

Aakarshinche Priyudaa
Andhamaina Daivamaa
Paripoornamainavaadaa (4)

Needhu Thalapai Unna Abhishekam
Adhikamgaa Suvaasana Veechuchunnadhi (2)
Needhu Prema Chethulu – Preminche Chethulu (2)
Needhu Prema Choopule Naaku Chaalu (2) Aakarshinche

Nee Nota Nundi Thene Olukuchunnadhi
Needhu Maatalu Entho Madhuramgaa Unnavi (2)
Needhu Prema Paadham – Parishuddha Paadham (2)
Adhiye Nenu Vasiyinche Sthalamu (2) Aakarshinche

Ninnu Paadi Hrudayam Aanandinchunu
Naatyamtho Paatalu Paadedhanu (2)
Devaadhi Devudavani – Prabhuvula Prabhuvani (2)
Andhariki Ninnu Chaati Cheppedhanu (2) Aakarshinche