ఆగని పరుగులో ఎండిన ఎడారులు

Aagani Parugulo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆగని పరుగులో ఎండిన ఎడారులు (2)
కృంగిన బ్రతుకులో నిండిన కొరతలు
ఉన్నపాటునా నలిగె నా వైపున
కదలిరాలేవా ఆదరించగ రావా
కన్నీరే నా మజిలీ – దరి చేరే నీ జాలి
లాలించే నీ ప్రేమ – నా ప్రాణమై
కరుణించే నీ చూపు – మన్నించే నా మనవి
అందించే నీ చేయి – నా స్నేహమై ఆగని

లోకప్రేమే సదా – కలల కడలే కదా
తరంగమై కావుమా – తిరిగి తీరమునకు (2)
నీవే కదా ఆధారం – సదా నీకే దాసోహం
యేసయ్యా… అర్పించెదా – నా జీవితం ఆగని

ఎదుట నిలిచె నీవే – ప్రేమకు రూపం నీవే
కృపామయా కావుమా – జార విడువకు నన్ను (2)
నీవే కదా నా మూలం – సదా నీపై నా భారం
యేసయ్యా… ప్రేమించెదా – కలకాలము ఆగని

Aagani Parugulo Endina Edaarulu (2)
Krungina Brathukulo Nindina Korathalu
Unnapaatunaa Nalige Naa Vaipuna
Kadali Raalevaa Aadarinchaga Raavaa
Kanneere Naa Majili – Dari Chere Nee Jaali
Laalinche Nee Prema – Naa Praanamai
Karuninche Nee Choopu – Manninche Naa Manavi
Andinche Nee Cheyi – Naa Snehamai Aagani

Loka Preme Sadaa – Kalala Kadale Kadaa
Tharangamai Kaavumaa – Thirigi Theeramunaku (2)
Neeve Kadaa Aadhaaram – Sadaa Neeke Daasoham
Yesayyaa… Arpinchedaa – Naa Jeevitham Aagani

Eduta Niliche Neeve – Premaku Roopam Neeve
Krupaamayaa Kaavumaa – Jaara Viduvaku Nannu (2)
Neeve Kadaa Naa Moolam – Sadaa Neepai Naa Bhaaram
Yesayyaa… Preminchedaa – Kalakaalamu Aagani