யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார்

Yudha Rajasingam

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார்
உயித்தெழுந்தார் நரகை ஜெயித்தெழுந்தார்

வேதாளக் கணங்கள் ஓடிடவே
ஓடிடவே உருகி வாடிடவே

வானத்தின் சேனைகள் துதித்திடவே
துத்திடவே பரனைத் துதித்திடவே

மரணத்தின் சங்கிலிகள் தெறிபட்டன்
தெறிபட்டன் நொடியில் முறிபட்டன

எழுந்தார் என்ற தொனி எங்கும் கேட்குதே
எங்கும் கேட்குதே பயத்தை என்றும் நீக்குதே

மாதர் தூதரைக் கண்டமகிழ்ந்தார்
அகமகிழ்ந்தார் பரனை அவர் புகழ்ந்தார்

பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மரித்தார்
ஒரே தரம் மரித்தார் ஒரே தரம் மரித்தார்

yootharaaja singam uyiththelunthaar
uyiththelunthaar narakai jeyiththelunthaar

vaethaalak kanangal otidavae
otidavae uruki vaatidavae

vaanaththin senaikal thuthiththidavae
thuththidavae paranaith thuthiththidavae

maranaththin sangilikal theripattan
theripattan notiyil muripattana

elunthaar enta thoni engum kaetkuthae
engum kaetkuthae payaththai entum neekkuthae

maathar thootharaik kanndamakilnthaar
akamakilnthaar paranai avar pukalnthaar

paavaththirkentu orae tharam mariththaar
orae tharam mariththaar orae tharam mariththaar