കര്‍ത്തനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തിവണങ്ങി

Karthane vazhthi vazhthi vanangi

Mutom John Varghese

Writer/Singer

Mutom John Varghese

കര്‍ത്തനെ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തിവണങ്ങി
എന്നന്നേക്കുമവനെ സ്തുതിച്ചിടുവിന്‍

1 അവന്‍ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്
സ്തോത്രഗീതം പാടി പുകഴ്ത്തുവിന്‍ രാജരാജനെ
ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങള്‍ ചെയ്തിടുന്നോനേ

2 ചെങ്കടല്‍ പിളര്‍ന്ന് നല്ല തുവര്‍ നിലമാക്കി
ശങ്കയെന്യേ താന്‍ ജേണത്തെ നടത്തിയോനെ
മിസ്രയീം സൈന്യത്തെ ന്യായം വിധിച്ചവനെ

3 തീക്കല്‍ പാറയതില്‍ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ
വാഗ്ദത്തത്തിന്‍ ജീവ ജലം കൊടുത്തവനെ
ശക്തന്മാരിന്‍ ഭോജനത്താല്‍ പോഷിപ്പിച്ചോനേ

4 താഴ്ചയില്‍ നിന്നുയര്‍ത്തിയ ജീവനാഥനെ
വാഴ്ചയേകി സ്വര്‍ഗ്ഗസ്തലത്തിരുത്തിയോനെ
വൈരിയിന്മേല്‍ ജയം തന്ന യേശു രാജനെ

5 അവന്‍ നല്ലവാണെന്നാര്‍ത്തു പാടി പുകഴ്ത്തിടുവിന്‍
തന്റെ സ്നേഹ മധുരിമ യെന്നും രുചിച്ചിടുവിന്‍
ശുദ്ധകൈകളുയര്‍ത്തി പരനെ സ്തുതിപ്പിന്‍

Karthane vazhthi vazhthi vanangi
ennennekum avane sthuthichiduveen

Avan nallavanallo daya ennumullathu
sthothra geetham padi pukazhthuvin raja rajane
ekanai mahalbhuthangal cheithidunnone

Chenkadal pilarnnu nalla thuvar nilamaki
sankaenniye than jenathe nadathiyone
misrayim sainniyathe nyam vidhichavane

Theekal parayathil ninnum israyeline
vagdathathin jeevajelam koduthavane
sakthanmaril bhojanathal poshippichone

Thazchayil ninnuyrthiya jevanathane
vazchyeki swarga’sthalathirutiyone
vayriyinmel jayam thanna yeshurajane

Avan nallavanennarthu padi pukazhthiduveen
thante sneha madhurimaennum ruchichiduveen
sudha kaikaluyarthi parane sthuthippin