അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി അണയുന്നൊരു സമയേ

Athiravile thiru sannidhi

Malayalam Christian Songs

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി അണയുന്നൊരു സമയേ
അതിയായ്‌ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാന്‍ കൃപയരുള്‍ക യേശു പരനേ

എവിടെല്ലാമീ നിശയില്‍ മൃതി നടന്നിടുണ്ട് പരനേ
അതില്‍ നിന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച കൃപയ്ക്കായ്‌ സ്തുതി നിനക്കെ

നെടുവീര്‍പ്പിട്ടു കരഞ്ഞിടുന്നു പല മര്‍ത്യരീ സമയേ
അടിയന്നുള്ളില്‍ കുതുകം തന്ന കൃപയ്ക്കായ് സ്തുതി നിനക്കു

കിടക്കയില്‍വച്ചരിയാം സാത്താന്‍ അടുക്കാതിരിപ്പതിനെന്‍
അടുക്കല്‍ ദൂത ഗണത്തെ കാവല്‍ അണച്ച കൃപയനല്പം

ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെന്‍ അരികെ നിന്നു കൃപയാല്‍
ഉറങ്ങാതെന്നെ ബലമായ്‌ കാത്ത തിരുമേനിക്ക് മഹത്വം

അരുണന്‍ ഉദിച്ചുയര്‍ന്നീ ക്ഷിതി ദ്യുതിയാല്‍ വിളങ്ങിടും പോല്‍
പരനെ എന്റെ അകമേ വെളിവരുള്‍ക തിരു കൃപയാല്‍

Athiravile thiru sannidhiyanayunnoru samaye
Athiyai ninne sthuthippan krupayarulka yesuparane

1 Evidellamee nisayil mruthi nadaneettundu parane
Avayeennenne paripaalicha krupakkai sthuthi ninakke;- Athi…

2 Neduveerppittu karanjeedunnu Pala Marthyareesamaye
Adiyanullil kuthukam thanna Krupakkaai sthuthi ninakke;- Athi…

3 Urakkathinu sughavum thannen arike ninnu krupayaal
Urangathenne sughamai kaatha thirumenikku mahathvam -Athi.