யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன்

Yakobin Devan En Devan

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன்
எனக்கென்றும் துணையவரே
என்னாளும் நடத்துவாரே - 2

ஏதுமில்லை என்ற கவலையில்லை
துணையாளர் என்னை விட்டு
விலகவில்லை - 2
சொன்னதை செய்திடும் தகப்பனவர்
நம்புவேன் இறுதிவரை - 2
- யாக்கோபின்

என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமையில்லை
நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை - 2
தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார் - 2
நம்புவேன் இறுதிவரை - 2
- யாக்கோபின்