உம்மை அதிகம் அதிகம்

Ummai Athigam Athigam

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

உம்மை அதிகம் அதிகம்
நேசிக்க கிருபை வேண்டுமே

பொய்யான வாழ்க்கை
வாழ்ந்த நாட்கள் போதுமே
மெய்யாக உம்மை நேசித்து
நான் வாழ வேண்டுமே

உயர்வான நேரத்திலும்
என் தாழ்வின் பாதையிலும்
நான் உம்மை மட்டும்
நேசிக்க வேண்டும்
ஏமாற்றும் வாழ்க்கை
வாழ்ந்த நாட்கள் போதுமே
ஏமாற்றமில்லா வாழ்க்கை
நானும் வாழ வேண்டுமே

பெலவீன நேரத்திலும்
பெலமுள்ள காலத்திலும்
நான் உம்மை மட்டும்
நேசிக்க வேண்டும்
உம்மை விட்டு
தூரம் போன நாட்கள் போதுமே
இன்னும் விடாமல்
உம்மை பற்றி கொண்டு வாழ வேண்டுமே

Ummai athigam athigam nesikka kirubai vendumae (2)
Poiyaana vazhkkai vaazhntha naatkal pothumae
Meiyaaga ummai nesithu naan vaazha vendumae-Ummai athigam

1.Uyarvaana nerathilum En thaazhvin paathaiyilum
Naan ummai mattum nesikka vendum (2)
Yemaatrum vaazhkai vaazhntha naatkal pothumae
Yemaatram ilaa vaazhkai naan vaazha vendumae-Ummai athigam

2.Belaveena nerathilum Belan ulla kaalathilum
Naan ummai mattum nesika vendum (2)
Ummai vittu thooram pona naatkal pothumae
Innum vidaamal ummai patri kondu vaazha vendumae-Ummai athigam