നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ

Nanma mathrame nanma mathrame

Graham Varghese

Writer/Singer

Graham Varghese

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ
നന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്യുകയില്ല
എന്ത് ഭവിച്ചെന്നാലും
എന്ത് സഹിച്ചെന്നാലും
എല്ലാമേശുവേ നന്മക്കായിട്ടല്ലോ!

നീ മാത്രമേ നീ മാത്രമേ
നീ മാത്രമേയെന്‍ ആത്മസഖി
എന്റെ യേശുവേ എന്റെ ജീവനേ
എന്റെ ആശയേ നീ ഒന്ന് മാത്രമേ..

നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നിന്റെ ദാസന്
നന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്തിടുമോ?
എന്നെ പേര്‍ ചൊല്ലി വിളിച്ചിടുവാന്‍
കൃപ തോന്നി എന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍

പരിശോധനകള്‍ മനോവേദനകള്‍
ഭയമേകും വിധമെന്നില്‍ വന്നിടുമ്പോള്‍
തരിപോലും കുറവില്ലാ സ്നേഹമെന്നില്‍
ചൊരിഞ്ഞിടും നാഥന്‍ പോക്കുവഴിയും തരും

ദോഷം മാത്രമേ ഈ ലോകം തരൂ
ദോഷമായിട്ടൊന്നും പ്രിയന്‍ ചെയ്കയില്ല
എന്റെ യേശുവേ എന്റെ പ്രാണനേ
നന്മ ചെയ്‌വാന്‍ എനിക്കും നീ കൃപ നല്‍കുകേ..

Nanma mathrame nanma mathrame
Nanmayallathonnume nee cheykayilla
Enthu bhavichennalum enthu sahichennalum
Ellameshuve nanmakkayittallo

Nee mathrame nee mathrame
nee mathrame en aadma sakhi
Ente Yeshuve ente jeevane
Ente aashaye nee onnu mathrame

Ninne snehikkum ninte dasanu
Nanmayallathonnume nee cheythidumo
Enne percholli vilicheeduvan
kripa thonni ennathinal njan bhagyavan

Parishodhanakal manovedanakal
Bhayamethuvidhamennil vannidumpol
Tharipolum kuravilla snehamennil
Chorinjeedum nadhan pokku vazhiyum tharum

Dosham mathrame ee lokam tharoo
Doshamayittonnum priyan cheykayilla.
Ente Yeshuve Ente Prannane
Nanma cheyvan enikkum nee kripa nalkuke

Ente shoshanakal ente vedanakal
Ente sankadangal ellam neengidume
Ente kanthane ente nadhane
En mannalane vegam vannidanne