உன்னத தேவனே

Unnatha Devane

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

உன்னத தேவனே என் இயேசு ராஜனே
உம்மோடு இணைந்திட என் உள்ளம் ஏங்குதையா

1. உம் அன்பைப் பருகிட
ஓடோடி வந்துள்ளேன் உம்மாக மாறிட உலகை மறக்கிறேன்

இரவெல்லாம் பகலெல்லாம் இதயம்
உமக்காக துடிக்குதையா
நினைவெல்லாம் பேச்செல்லாம்
நேசரே உம்மைப் பற்றித்தானே ஐயா

2. தேனிலும் இனிமையே தெவிட்டாத அமுதமே
தேடியும் கிடைக்காத ஒப்பற்ற செல்வமே

3. பேரின்பக் கடலிலே ஓய்வின்றி மூழ்கணும்
துதித்து மகிழணும் தூயோனாய் வாழணும்

4. மறுரூபமாக்கிடும் மகிமையின் மேகமே
உம்முக சாயலாய் உருமாற்றும் தெய்வமே

5. கொடியாக படரணும் உந்தன் நேசமே
மடிமீது தவழணும் மழலைக் குழந்தை நான்

6. ஐயா உம் நிழலிலே ஆனந்த பரவசம்
அளவிடா பேரின்பம் ஆரோக்கியம் அதிசயம்

Unnatha Devane
unnatha thaevanae en Yesu raajanae
ummodu innainthida en ullam aenguthaiyaa

1. um anpaip parukida
otooti vanthullaen ummaaka maarida ulakai marakkiraen

iravellaam pakalellaam ithayam
umakkaaka thutikkuthaiyaa
ninaivellaam paechchellaam
naesarae ummaip pattiththaanae aiyaa

2. thaenilum inimaiyae thevittatha amuthamae
thaetiyum kitaikkaatha oppatta selvamae

3. paerinpak kadalilae oyvinti moolkanum
thuthiththu makilanum thooyonaay vaalanum

4. maruroopamaakkidum makimaiyin maekamae
ummuka saayalaay urumaattum theyvamae

5. kotiyaaka padaranum unthan naesamae
matimeethu thavalanum malalaik kulanthai naan

6. aiyaa um nilalilae aanantha paravasam
alavidaa paerinpam aarokkiyam athisayam