உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய

Umakku piriyamaanathai seiya

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய
எனக்குக் கற்றுத் தாரும் தெய்வமே
நீரே என் தேவன் – உம்
நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர்
செம்மையான வழியிலே நடத்த வேண்டுமே

மேக ஸ்தம்பமே அக்கினி ஸ்தம்பமே
தேற்றும் தெய்வமே துணையாளரே

உம்மை நோக்கி என் கைகளை
உயர்த்தி உயர்த்தி மகிழ்கின்றேன் ஐயா
வறண்ட நிலம் தவிப்பது போல்
என் ஆன்மா உமக்காக ஒவ்வொரு நாளும்
ஏங்கி ஏங்கி தவிக்கின்றதையா

எனது ஏக்கமே எனது பிரியமே
எனது பாசமே எனது ஆசையே

உமது அன்பை அதிகாலையில்
காணச் செய்யும் கருணை நேசரே
உம்மையே நம்பியுள்ளேன்
நீர் விரும்பும் உல் நல்ல பாதைகளை
தினந்தோறும் காட்ட வேண்டும் திவ்யநாதரே

அன்பின் சிகரமே ஆருயிரே
அணைக்கும் தெய்வமே ஆறுதலே

Umakkup piriyamaanathaich seyya
enakkuk kattuth thaarum theyvamae
neerae en thaevan – um
nalla parisuththa aaviyaanavar
semmaiyaana valiyilae nadaththa vaenndumae

maeka sthampamae akkini sthampamae
thaettum theyvamae thunnaiyaalarae

ummai Nnokki en kaikalai
uyarththi uyarththi makilkinten aiyaa
varannda nilam thavippathu pol
en aanmaa umakkaaka ovvoru naalum
aengi aengi thavikkintathaiyaa

enathu aekkamae enathu piriyamae
enathu paasamae enathu aasaiyae

umathu anpai athikaalaiyil
kaanach seyyum karunnai naesarae
ummaiyae nampiyullaen
neer virumpum ul nalla paathaikalai
thinanthorum kaatta vaenndum thivyanaatharae

anpin sikaramae aaruyirae
annaikkum theyvamae aaruthalae