தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம்

Thoongamal Jebikkum Varam

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

தூங்காமல் ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா
விழித்திருந்து ஜெபிக்கும் வரம் தாங்கப்பா
நான் தூங்கினால் எதிரிகளை விதைப்பான்
ஜெபம் (ஜெபிக்க) மறந்தால்
எதிரி ஜெயம் எடுப்பான்

1. உடலை ஒடுக்கணும் உணவை குறைக்கணும்
பேச்சை நிறுத்தணும் பெலத்தில் வளரணும்

2. அன்னாளை போல கண்ணீரை வடிக்கணும்
சாமுவேலை காணும்வரை இதயத்தை ஊற்றணும்

3. தானியேல் போல துதிக்கணும் ஜெபிக்கணும்
சிங்கங்களின் வாய்களை தினம்தினம் கட்டணும்

4. பவுலை போல சிறையிலே ஜெபிக்கணும்
கதவுகள் திறக்கணும் கட்டுகள் நீங்கணும்

5. மோசேயை போல மலைமேல் ஏறணும்
கரங்களை விரிக்கணும் கதறணும்

Thoongaamal jepikkum varam thaangappaa
viliththirunthu jepikkum varam thaangappaa
naan thoonginaal ethirikalai vithaippaan
jepam (jepikka) maranthaal
ethiri jeyam eduppaan

1. udalai odukkanum unavai kuraikkanum
paechchaை niruththanum pelaththil valaranum

2. annaalai pola kannnneerai vatikkanum
saamuvaelai kaanumvarai ithayaththai oottanum

3. thaaniyael pola thuthikkanum jepikkanum
singangalin vaaykalai thinamthinam kattanum

4. pavulai pola siraiyilae jepikkanum
kathavukal thirakkanum kattukal neenganum

5. moseyai pola malaimael aeranum
karangalai virikkanum katharanum