நீதியில் நிலைத்திருந்து உம்

Neethiyil Nilaithirunthu

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நீதியில் நிலைத்திருந்து உம்
திருமுகம் நான் காண்பேன்
உயிர்த்தெழும் போது உம்
சாயலால் திருப்தியாவேன்

தேவனே நீர் என் தேவன்
அதிகாலமே தேடி வந்தேன்
நீரின்றி வறண்ட நிலம்போல்
ஏங்குகிறேன் தினம் உமக்காய்

அல்லேலுயா ஓசன்னா

ஜீவனை விட உம் அன்பு
அது எத்தனை நல்லது
புகழ்ந்திடுமே, என் உதடு
மகிழ்ந்திடுமே, என் உள்ளம்

உயிர்வாழும் நாட்களெல்லாம்
உம் நாமம் சொல்லித் துதிப்பேன்
அறுசுவை உண்பது போல
திருப்தியாகும் என் ஆன்மா

படுக்கையிலே உம்மை நினைப்பேன்
இராச்சாமத்தில் தியானம் செய்வேன்
துணையாளரே, உம் நிழலை
தொடர்ந்து, நடந்து வளர்வேன்.

Neethiyil nilaiththirunthu um
thirumukam naan kaannpaen
uyirththelum pothu um
saayalaal thirupthiyaavaen

thaevanae neer en thaevan
athikaalamae thaeti vanthaen
neerinti varannda nilampol
aengukiraen thinam umakkaay

allaeluyaa osannaa

jeevanai vida um anpu
athu eththanai nallathu
pukalnthidumae, en uthadu
makilnthidumae, en ullam

uyirvaalum naatkalellaam
um naamam sollith thuthippaen
arusuvai unnpathu pola
thirupthiyaakum en aanmaa

padukkaiyilae ummai ninaippaen
iraachchaாmaththil thiyaanam seyvaen
thunnaiyaalarae, um nilalai
thodarnthu, nadanthu valarvaen.