நீங்க போதும்

Neenga Pothum Yesappa

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

Neenga Pothum Yesappa
நீங்க போதும் இயேசப்பா
உங்க சமூகம் எனக்கப்பா

1. எத்தனை இன்பமே
உந்தன் சமூகமே
உள்ளமும் உடலுமே
உமக்காய் ஏங்குதே

2. புதுபெலன் தருகிறீர்
புது எண்ணெ; பொழிகிறீர்
கனிதரும் மரங்களாய்
செழித்தோங்கச் செய்கிறீர் – நான்

3. அப்பா உம் சந்நிதியில்
எப்போ நான் வந்து நிற்பேன்
திருமுகம் கண்டு நான்
திருப்தியில் மூழ்குவேன்

4. தேனிலும் இனிமையே
தெவிட்டாத அமுதமே
தேடியும் கிடைக்காத
ஒப்பற்ற செல்வமே – நான்

Neenga poadhum yaesappaa
Unga samoogam enakkappaa (2)

1. Eththanai inbamae
Undhan samookamae (2)
Ullamum udalumae
Umakkaai yaengudhqe (2)- en

2. Pudhubelan tharugireer
Pudhu ennei pozhigireer (2)
Kanitharum marangalaai
Sezhiththoanga seigireer (2)  Naan

3. Appaa um sannidhiyil
Eppoa naan vandhu nirppaen (2)
Thirumugam kandu naan
Thirupthiyil moozhguvaen (2) Um

4. Thaenilum inimaiyae
Thevittaadha amudhamae (2)
Theadiyum kidaikkaadha
Oppatra selvamae (2)  Naan