நன்றி பலி, நன்றி பலி

Nandri Bali Nandri Bali

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நன்றி பலி, நன்றி பலி
நல்லவரே உமக்குத்தான்
அதிகாலை ஆனந்தமே – என்
அப்பா உம் திருப்பாதமே

1. நேற்றைய துயரமெல்லாம்
இன்று மறைந்ததையா
நிம்மதி பிறந்ததையா – அது
நிரந்தரமானதையா

கோடி கோடி நன்றி டாடி (3)

2. இரவெல்லாம் காத்தீர்
இன்னும் ஓர் நாள் தந்தீர்
மறவாத என் நேசரே – இன்று
உறவாடி மகிழ்ந்திடுவேன்

3. ஊழியப் பாதையிலே
உற்சாகம் தந்தீரையா
ஓடி ஓடி உழைப்பதற்கு
உடல் சுகம் தந்தீரையா

4. வேதனை துன்பமெல்லாம்
ஒரு நாளும் பிரிக்காதையா
நாதனே உம் நிழலில்
நாள்தோறும் வாழ்வேனையா – இயேசு

5. ஜெபத்தைக் கேட்டீரையா
ஜெயத்தைத் தந்தீரையா
பாவம் அணுகாமலே
பாதுகாத்து வந்தீரையா

6. என் நாவில் உள்ளதெல்லாம்
உந்தன் புகழ்தானே
நான் பேசி மகிழ்வதெல்லாம்
உந்தன் பெருமை தானே

7. புதிய நாள் தந்தீரையா
புது கிருபை தந்தீரையா
அதிசயமானவரே
ஆறுதல் நாயகனே

Nanti pali, nanti pali
nallavarae umakkuththaan
athikaalai aananthamae – en
appaa um thiruppaathamae

1. naettaைya thuyaramellaam
intu marainthathaiyaa
nimmathi piranthathaiyaa - athu
nirantharamaanathaiyaa
koti koti nanti daati (3)

2. iravellaam kaaththeer
innum or naal thantheer
maravaatha en naesarae - intu
uravaati makilnthiduvaen

3. ooliyap paathaiyilae
ursaakam thantheeraiyaa
oti oti ulaippatharku
udal sukam thantheeraiyaa

4. vaethanai thunpamellaam
oru naalum pirikkaathaiyaa
naathanae um nilalil
naalthorum vaalvaenaiyaa – Yesu

5. jepaththaik kaettiraiyaa
jeyaththaith thantheeraiyaa
paavam anukaamalae
paathukaaththu vantheeraiyaa

6. en naavil ullathellaam
unthan pukalthaanae
naan paesi makilvathellaam
unthan perumai thaanae

7. puthiya naal thantheeraiyaa
puthu kirupai thantheeraiyaa
athisayamaanavarae
aaruthal naayakanae