நான் உனக்கு போதித்து

Nan Unaku Pothithu Nadakum

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நான் உனக்கு போதித்து
நடக்கும் பாதையை
நாள்தோறும் காட்டுவேன் பயப்படாதே
உன்மேல் கண் வைத்து
ஆலோசனை சொல்லுவேன்
அறிவுரை நான் கூறுவேன் – உனக்கு

1. ஈசாக்கு விதை விதைத்து
நூறுமடங்கு அறுவடை செய்தான்
உன்னையும் ஆசீர்வதிப்பேன் – அதுபோல

2. ஏசேக்கு சித்னா
இன்றோடு முடிந்தது மகனே(ளே)
ரெகோபோத் தொடங்கிவிட்டது -உனக்கு

3. தேசத்தில் பலுகும்படி
உனக்கு இடம் உண்டாக்கினேன்
ரெகோபோத் உனக்கு உண்டு – இதுமுதல்

4. கர்த்தர் நிச்சயமாய்
உன்னோடு இருக்கிறார் என்று
அநேகர் அறிந்து கொள்வார்கள்-இதுமுதல்
(அறிக்கை செய்வார்கள்)

5. கலங்காதே நான்
உன்னோடு இருக்கிறேன் மகனே
பலுகிப் பெருகிடுவார் – தேசத்தில்

6. உனக்கு எதிரானோர்
உன் சார்பில் வருவார்கள்
சமாதானம் செய்வார்கள் – உன்னோடு

Nan Unaku Pothithu Nadakum
naan unakku pothiththu
nadakkum paathaiyai
naalthorum kaattuvaen payappadaathae
unmael kann vaiththu
aalosanai solluvaen
arivurai naan kooruvaen - unakku

1. eesaakku vithai vithaiththu
noorumadangu aruvatai seythaan
unnaiyum aaseervathippaen - athupola

2. aesekku sithnaa
intodu mutinthathu makanae(lae)
rekopoth thodangivittathu -unakku

3. thaesaththil palukumpati
unakku idam unndaakkinaen
rekopoth unakku unndu - ithumuthal

4. karththar nichchayamaay
unnodu irukkiraar entu
anaekar arinthu kolvaarkal-ithumuthal
(arikkai seyvaarkal)

5. kalangaathae naan
unnodu irukkiraen makanae
palukip perukiduvaar - thaesaththil

6. unakku ethiraanor
un saarpil varuvaarkal
samaathaanam seyvaarkal - unnodu