முடியாது முடியாது

Mudiyathu Mudiyathu Ummai

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

முடியாது முடியாது
உம்மைப் பிரிந்து எதையும் செய்ய
முடியாது முடியாது – என்னால்

திராட்சைச் செடியே உம் கொடி நான்
உம்மோடு இணைந்து உமக்காய் படர்ந்து
உலகெங்கும் கனி தருவேன்

மண்ணோடு நான் ஒட்டி உள்ளேன்
உமது வார்த்தையால் இந்நாளில் என்னை
உயிர்ப்பியும் என் தெய்வமே

குயவன் நீர் களிமண் நான் உமது
விருப்பம் போல் வனைந்து கொண்டு
உலகெங்கும் பயன்படுத்தும்

பெலப்படுத்தும் என் கிறிஸ்துவினால்
அதையும் செய்திட பெலனுண்டு
எல்லாம் நான் செய்திடுவேன்

எல்லாம் நான் செய்திடுவேன்
உம் துணையால் உம் கரத்தால்
எல்லாம் நான் செய்திடுவேன்

Mutiyaathu mutiyaathu
ummaip pirinthu ethaiyum seyya
mutiyaathu mutiyaathu – ennaal

thiraatchaைch setiyae um koti naan
ummodu innainthu umakkaay padarnthu
ulakengum kani tharuvaen

mannnnodu naan otti ullaen
umathu vaarththaiyaal innaalil ennai
uyirppiyum en theyvamae

kuyavan neer kalimann naan umathu
viruppam pol vanainthu konndu
ulakengum payanpaduththum

pelappaduththum en kiristhuvinaal
athaiyum seythida pelanunndu
ellaam naan seythiduvaen

ellaam naan seythiduvaen
um thunnaiyaal um karaththaal
ellaam naan seythiduvaen