மேகமே மகிமையின் மேகமே

Megame Magimayin Megame

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

மேகமே மகிமையின் மேகமே
இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே
மேகமே மகிமையின் மேகமே
வந்தால் போதுமே எல்லாம் நடக்குமே

1. ஏகமாய் துதிக்கும் போது
இறங்கின மேகமே
ஆலயம் முழுவதும்
மகிமையால் நிரப்புமே

2. வானம் திறக்கணும்
தெய்வம் பேசணும்
நேச மகனென்று (மகளென்று)
நித்தம் சொல்லணும்

3. மறுரூபமாக்கிடும்
மகிமையின் மேகமே
முகங்கள் மாறணுமே
ஒளிமயமாகணுமே

4. வாழ்க்கைப் பயணத்திலே
முனசென்ற மேகமே
நடக்கும் பாதைதனை
நாள்தோறும் காட்டுமே

Megame Magimayin Megame
maekamae makimaiyin maekamae
intha naalilae irangi vaarumae
maekamae makimaiyin maekamae
vanthaal pothumae ellaam nadakkumae

1. aekamaay thuthikkum pothu
irangina maekamae
aalayam muluvathum
makimaiyaal nirappumae

2. vaanam thirakkanum
theyvam paesanum
naesa makanentu (makalentu)
niththam sollanum

3. maruroopamaakkidum
makimaiyin maekamae
mukangal maaranumae
olimayamaakanumae

4. vaalkkaip payanaththilae
munasenta maekamae
nadakkum paathaithanai
naalthorum kaattumae