காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால் காத்துக்கொள்கின்றீர்

Kaarunyam Ennum

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால் காத்துக்கொள்கின்றீர்
கர்த்தாவே நீதிமானை ஆசிர்வதிக்கின்றீர்

எதிர்கால பயம் இல்லையே
நீர் எனக்குள் இருப்பதால் (2)
எதை குறித்தும் கலக்கம் இல்ல
எனக்குள்ளே இருப்பதனால் (2)

1. நம்பும் மனிதர் சந்தோஷமாய்
மகிழ்வுடன் பாடுவார்கள்- உம்மை (2)
அவர்களை நீர் காப்பாற்றுவீர்
அனுதினமும் கைவிடாமல் (2) -எதிர்கால

2. தெரிந்துகொண்டீர் உமக்கென்று
அதை நான் அறிந்துகொண்டேன் (2)
நீதியுள்ள பலி செலுத்தி
உம்மையே நான் சார்ந்துக்கொண்டேன் (2) -எதிர்கால

3. உலகம் தருகின்ற மகிழ்வை விட
மேலான மகிழ்ச்சி நீரே (2)
சமாதானத்தால் நிரப்புகிறீர்
சுகம் தந்து நடத்துகிறீர் (2) -எதிர்கால

Kaarunnyam ennum kaedayaththaal kaaththukkolkinteer
karththaavae neethimaanai aasirvathikkinteer

ethirkaala payam illaiyae
neer enakkul iruppathaal (2)
ethai kuriththum kalakkam illa
enakkullae iruppathanaal (2)

1. nampum manithar santhoshamaay
makilvudan paaduvaarkal- ummai (2)
avarkalai neer kaappaattuveer
anuthinamum kaividaamal (2) -ethirkaala

2. therinthukonnteer umakkentu
athai naan arinthukonntaen (2)
neethiyulla pali seluththi
ummaiyae naan saarnthukkonntaen (2) -ethirkaala

3. ulakam tharukinta makilvai vida
maelaana makilchchi neerae (2)
samaathaanaththaal nirappukireer
sukam thanthu nadaththukireer (2) -ethirkaala