காக்கும் தெய்வம்

Kaakum Deivam Yesu Irukka

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

காக்கும் தெய்வம் இயேசு இருக்க
கலக்கம் ஏன் மனமே கண்ணீர் ஏன் மனமே

1. இதுவரை உன்னை நடத்தின தேவன்
இனியும் நடத்திச் செல்வார்
எபிநேசர் அவர் தானே – 2

2. பாடுகள் சகித்தால் பரமனின் வருகையில்
கூட சென்றிடலாம்பாடி மகிழ்ந்திடலாம்

3. காண்கின்ற உலகம் நமது இல்லை
காணாத பரலோகம் தான்
நமது குடியிருப்பு

4. சீக்கிரம் நீங்கிடும் உலக பாடுகள்
மகிமையை கொண்டு வரும்
மறவாதே என் மனமே

5. சிலுவை சுமந்தால் சுபாவம் மாறும்
தெரிந்து கொள்மனமே
சீடன் அவன் தானே

6. மலைகள் விலகும் குன்றுகள் அகலும்
கிருபை விலகாதென்றார் மனது
உருகும் தெய்வம்

Kaakkum dheivam yaesu irukka
Kalakkam aen manamae
Kanneer aen manamae (2)
Kanneer aen manamae

1. Idhuvarai unnai nadathina dhaevan
Iniyum nadathich selvaar
Ebinaesar avardhaanae (2)
Ebinaesar avardhaanae – Kaakkum

2. Paadugal sagithaal paramanin varugaiyil
kooda senridalaam
Paadi magizhndhidalaam (2)
Paadi magizhndhidalaam – – Kaakkum

3. Kaangindra ulagam namadhu illai
kaanaadha paraloagam dhaan
Namadhu kudiyiruppu (2)
Namadhu kudiyiruppu – Kaakkum

4. Seekkiram neengidum ulagappaadugal
Magimaiyai kondu varum
Maravaadhae en manamae (2)
Maravaadhae en manamae – Kaakkum

5. Siluvai sumantdaal subaavam maa’rum
Therindhukol manamae
Seedan avan dhaanae (2)
Seedan avan dhaanae – Kaakkum

6. Malaigal vilagum kundrukal agalum
Kirubai vilagaadhendraar
Manadhu urugum dheivam (2)
Manadhu urugum dheivam – Kaakkum