ஜெபம் கேட்டீரையா

Jebam Kaetteeraiyaa

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஜெபம் கேட்டீரையா
ஜெயம் தந்தீரையா
தள்ளாட விடவில்லையே
தாங்கியே நடத்தினீரே

புகழ்கின்றேன் பாட்டுப்பாடி
புயல் இன்று ஓய்ந்தது
புதுராகம் பிறந்தது

நன்றி அப்பா நல்லவரே
இன்றும் என்றும் வல்லவரே

கண்ணீரைக் கண்டீரையா
கரம் பிடித்தீரையா
விண்ணப்பம் கேட்டீரையா
விடுதலை தந்தீரையா – புகழ்கின்றேன்

எபிநேசர் நீர்தானையா
இதுவரை உதவினீரே
எல்ரோயீ நீர்தானையா
என்னையும் கண்டீரையா – புகழ்கின்றேன்

உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டேன்
உம்மையே நம்பி உள்ளேன்
பூரண சமாதானரே
போதுமே உம் சமூகமே – புகழ்கின்றேன்

Jebam kaetteeraiyaa
Jeyam thandheeraiyaa
Thallaada vidavillaiyae
Thaangiyae nadaththineerae

Pukazhgindraen paattuppaadi
Puyal indru oaindhadhu
Pudhuraagam pirandhadhu

Nandri appaa nallavarae
Indrum endrum vallavarae

Kanneerai kandeeraiyaa
Karam pidiththeeraiyaa
Vinnappam kaetteeraiyaa
Vidudhalai thandheeraiyaa – Pukazhgindraen

Ebinaesar neerthaanaiyaa
Idhuvarai udhavineerae
Elroayee neerthaanaiyaa
Ennaiyum kandeeraiyaa – Pukazhgindraen

Urudhiyaai patri kondaen
Ummaiyae nambi ullaen
Poorana samaadhaanarae
Poadhumae um samoogamae – Pukazhgindraen