இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தான்

Idaivida Nandri Umakku Thane

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தான்
இணையில்லா தேவன் உமக்குத்தான்

1. என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா
யார் கைவிட்டாலும் நன்றி ஐயா
நன்றி… நன்றி…

2. தேடி வந்தீரே நன்றி ஐயா
தெரிந்துகொண்டீரே நன்றி ஐயா

3. நிம்மதி தந்தீரே நன்றி ஐயா
நிரந்தரமானீரே நன்றி ஐயா

4. என்னைக் கண்டீரே நன்றி ஐயா
கண்ணீர் துடைத்தீரே நன்றி ஐயா

5. நீதி தேவனே நன்றி ஐயா
வெற்றி வேந்தனே நன்றி ஐயா

6. அநாதி தேவனே நன்றி ஐயா
அரசாளும் தெய்வமே நன்றி ஐயா

7. நித்திய ராஜாவே நன்றி ஐயா
சத்திய தீபமே நன்றி ஐயா

Idaividaa nandri umakkuthaanae
Inaiyillaa dhaevan umakkuthaanae (2)

Enna nadandhaalum nandri aiyaa
Yaar kaivittaalum nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa

1. Thaedi vandheerae nandri aiyaa
Therindhu kondeerae nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa

2. Nimmadhi thandheerae nandri aiyaa
Nirandharam aaneerae nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa

3. Ennai kandeerae nandri aiyaa
Kanneer thudaitheerae nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa

4. Needhi dhaevanae nandri aiyaa
Vetri vaenthanae nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa

5. Anaadhi dhaevanae nandri aiyaa
Arasaalum dheivamae nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa

6. Nithiya raajaavae nandri aiyaa
Sathiya dheebamae nandri aiyaa (2)
Nandri nandri – Idaividaa