என்னை நடத்தும்

Ennai Nadathum Yesu Natha

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

என்னை நடத்தும் இயேசு நாதா
உமக்கு நன்றி ஐயா
எனக்குள் வாழும் எந்தன் நேசா
உமக்கு நன்றி ஐயா

1. ஒளியாய் வந்தீர் வழியைத் தந்தீர்
உமக்கு நன்றி ஐயா
அழிவில் நின்று பாதுகாத்தீர் உமக்கு நன்றி ஐயா

2. தேடி வந்தீர் பாட வைத்தீர் உமக்கு நன்றி ஐயா
ஓடி ஓடி உழைக்கச் செய்தீர் உமக்கு நன்றி ஐயா

3. பாவமில்லா தூயவாழ்வு வாழச் செய்பவரே
பூவாய் வளர்ந்து பூத்துக் குலுங்கி
மலரச் செய்பவரே

4. துயரம் நீக்கி ஆறுதல் தந்தீர் உமக்கு நன்றி ஐயா
புலம்பல் மாற்றி ஆனந்தம் தந்தீர்
உமக்கு நன்றி ஐயா

5. கலக்கம் நீக்கி கண்ணீர் துடைத்தீர்
உமக்கு நன்றி ஐயா
கவலை மாற்றி கரத்தால் அணைத்தீர்
உமக்கு நன்றி ஐயா

6. உலகம் மாயை எல்லாம் மாயை
உணர்ந்தேன் உணர்ந்துக் கொண்டேன்
உறவு பாசம் குப்பையென்றறிந்து
உம்மையே பின் தொடர்ந்தேன்

Ennai Nadathum Yesu Natha
ennai nadaththum Yesu naathaa
umakku nanti aiyaa
enakkul vaalum enthan naesaa
umakku nanti aiyaa

1. oliyaay vantheer valiyaith thantheer
umakku nanti aiyaa
alivil nintu paathukaaththeer umakku nanti aiyaa

2. thaeti vantheer paada vaiththeer umakku nanti aiyaa
oti oti ulaikkach seytheer umakku nanti aiyaa

3. paavamillaa thooyavaalvu vaalach seypavarae
poovaay valarnthu pooththuk kulungi
malarach seypavarae

4. thuyaram neekki aaruthal thantheer umakku nanti aiyaa
pulampal maatti aanantham thantheer
umakku nanti aiyaa

5. kalakkam neekki kannnneer thutaiththeer
umakku nanti aiyaa
kavalai maatti karaththaal annaiththeer
umakku nanti aiyaa

6. ulakam maayai ellaam maayai
unarnthaen unarnthuk konntaen
uravu paasam kuppaiyentarinthu
ummaiyae pin thodarnthaen