பயமில்லை பயமில்லையே

Bayamillai Bayamillaye

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

ஜெபத்திற்கு பதிலுண்டு
இயேசு நாமத்தில் ஜெயமுண்டு – 2
இயேசு நாமத்தில் ஜெயமுண்டு – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

1.ஆபிரகாமின் தேவன் என்னோடே இருக்கின்றார்
ஆசீர்வதிக்கின்றார் பெருக செய்திடுவார் – 2

ஜெயம் எடுப்பேன் இயேசு நாமத்தில் – 2
தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

2.இதயம் விரும்புவதை எனக்குத் தந்திடுவார்
என் ஏக்கம் எல்லாமே எப்படியும் நிறைவேற்றுவார் -2

ஜெயம் எடுப்பேன் இயேசு நாமத்தில் – 2
தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2

3.எதிராய் செயல்படுவோர் என் பக்கம் வருவார்கள்
என் இரட்சகர் எனக்குள்ளே இதை இவ்வுலகம் அறியும்

ஜெயம் எடுப்பேன் இயேசு நாமத்தில் – 2
தோல்வி எனக்கில்லையே
நான் தோற்றுப்போவதில்லையே
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 2

பயமில்லை பயமில்லையே
ஜெயம் ஜெயம்தானே – 2
ஜெயம் உண்டு இயேசு நாமத்திலே – 4

Payamillai payamillaiyae
jeyam jeyamthaanae - 2

jepaththirku pathilunndu
Yesu naamaththil jeyamunndu - 2
Yesu naamaththil jeyamunndu - 2

payamillai payamillaiyae
jeyam jeyamthaanae - 2

1.aapirakaamin thaevan ennotae irukkintar
aaseervathikkintar peruka seythiduvaar - 2

jeyam eduppaen Yesu naamaththil - 2
tholvi enakkillaiyae
naan thottuppovathillaiyae
jeyam unndu Yesu naamaththilae - 2

payamillai payamillaiyae
jeyam jeyamthaanae - 2

2.ithayam virumpuvathai enakkuth thanthiduvaar
en aekkam ellaamae eppatiyum niraivaettuvaar -2

jeyam eduppaen Yesu naamaththil - 2
tholvi enakkillaiyae
naan thottuppovathillaiyae
jeyam unndu Yesu naamaththilae - 2

payamillai payamillaiyae
jeyam jeyamthaanae - 2

3.ethiraay seyalpaduvor en pakkam varuvaarkal
en iratchakar enakkullae ithai ivvulakam ariyum

jeyam eduppaen Yesu naamaththil - 2
tholvi enakkillaiyae
naan thottuppovathillaiyae
jeyam unndu Yesu naamaththilae - 2

payamillai payamillaiyae
jeyam jeyamthaanae - 2
jeyam unndu Yesu naamaththilae - 4