அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்

Appa Ummai Nesikkiren

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
ஆர்வமுடன் நேசிக்கிறேன்

1. எப்போதும் உம் புகழ்தானே
எந்நேரமும் ஏக்கம் தானே
எல்லாம் நீர்தானே – ஐயா

2. பலியாகி என்னை மீட்டிரையா
பாவங்கள் சுமந்து தீர்த்தீரையா
ஒளியாய் வந்தீரையா – ஐயா

3. உந்தன் அன்பு போதுமையா
உறவோ பொருளோ பிரிக்காதையா
என் நேகர் நீர்தானையா – ஐயா

4. கண்ணீர் துடைக்கும் காருண்யமே
மன்னித்து மறக்கும் தாயுள்ளமே
விண்ணக பேரின்பமே – அப்பா

5. அனுதின உணவு நீர்தானைய -என்
அன்றாட வெளிச்சம் நீர்தானையா
அருட்கடல் நீர்தானையா – எனக்கு

6. ஒரு குறைவின்றி நடத்துகின்றீர்
ஊழியம் தந்து மகிழ்கின்றீர்
அருகதை இல்லையையா – ஐயா

7. ஜெபமே எனது ஜீவனாகணும்
ஜெயக்கொடி எனது இலக்காகணும்
ஊழியம் உணவாகணும்

Appa Ummai Nesikkiren
Aarvamudan Nesikkiren

1. Eppoadhum um pugazhdhaane
Ennaeramum eakkam dhaane
Ellaam neerdhane – Aiyaa

2. Baliyaagi ennai meetteeraiyaa
Paavangal sumandhu theerththeeraiya
Oliyaai vandheeraiyaa – Aiyaa

3. Undhan anbu poadhumaiyaa
Uravoa poruloa pirikkaadhaiyaa
En naesar neerdhaanaiyaa – Aiyaa

4. Kanneer thudaikkum kaarunyame
Manniththu marakkum thaayullame
Vinnaga paerinbame – Appaa

5. Anudhina unavu neerdhaanaiyaa – en
Andraada velichcham neerdhaanaiyaa
Arutkadal neerdhaanaiyaa – Enakku

6. Oru kuraiyindri nadaththukindreer
Oozhiyam thandhu magizhgindreer
Arugadhai illaiyaiyaa – Aiyaa

7. Jebame enadhu jeevanaaganum
Jeyakkodi enadhu ilakkaaganum
Oozhiyam unavaaganum