ஆகாதது எதுவுமில்ல

Aagathathu ethuvum illai

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஆகாதது எதுவுமில்ல – உம்மால்
ஆகாதது எதுவுமில்ல

அகிலம் அனைத்தையும்
உண்டாக்கி ஆளுகின்றீர்

துதி செய்யத் தொடங்கியதும் எதிரிகள் தங்களுக்குள்
வெட்டுண்டு மடியச் செய்தீர்

உம்மால் ஆகும், எல்லாம் ஆகும்

அலங்கார வாசலிலே அலங்கோல முடவனன்று
நடந்தானே இயேசு நாமத்தில்

கோலும் கையுமாக பிழைக்கச் சென்றார் யாக்கோபு
பெருகச் செய்தீர் பெருங்கூட்டமாய்

கண்ணீரைக் கண்டதாலே கல்லறைக்குச் சென்றவனை
கரம் பிடித்துத் தூக்கி விட்டீர்

ஈசாக்கு ஜெபித்ததாலே ரெபேக்காள் கருவுற்று
இரட்டையர்கள் பெற்றெடுத்தாளே

எலியாவின் வார்த்தையாலே சாறிபாத் விதவை வீட்டில்
எண்ணெய் மாவு குறையவில்லையே

ஜெப வீரன் தானியேலை சிங்கங்களின் குகையினிலே
சேதமின்றிக் காப்பாற்றினீர்

கானாவூரில் வார்த்தை சொல்ல கப்பர்நகூம் சிறுவனங்கே
சுகமானான் அந்நேரமே

தண்ணீரால் ஜாடிகளை கீழ்ப்படிந்து நிரப்பினதால்
திராட்சை ரசம் வந்ததையா

Aakaathathu ethuvumilla – ummaal
aakaathathu ethuvumilla

akilam anaiththaiyum
unndaakki aalukinteer

thuthi seyyath thodangiyathum ethirikal thangalukkul
vettunndu matiyach seytheer

ummaal aakum, ellaam aakum

alangaara vaasalilae alangaோla mudavanantu
nadanthaanae Yesu naamaththil

kolum kaiyumaaka pilaikkach sentar yaakkopu
perukach seytheer perungaூttamaay

kannnneeraik kanndathaalae kallaraikkuch sentavanai
karam pitiththuth thookki vittir

eesaakku jepiththathaalae repaekkaal karuvuttu
irattaைyarkal petteduththaalae

eliyaavin vaarththaiyaalae saaripaath vithavai veettil
ennnney maavu kuraiyavillaiyae

jepa veeran thaaniyaelai singangalin kukaiyinilae
sethamintik kaappaattineer

kaanaavooril vaarththai solla kapparnakoom siruvanangae
sukamaanaan annaeramae

thannnneeraal jaatikalai geelppatinthu nirappinathaal
thiraatchaை rasam vanthathaiyaa