క్రిస్మస్ కాలం క్రీస్తు జననం – ఎంతో ఆనందమే

Christmas Kaalam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

క్రిస్మస్ కాలం క్రీస్తు జననం – ఎంతో ఆనందమే
రాజాధిరాజు ప్రభువుల ప్రభువు – ధరకేతెంచెలే (2)
ఎంతో ఆనందమే – రారాజు నీ జన్మమే
ఎంతో సంతోషమే – ఆ ప్రభుని ఆగమనమే (2) ||క్రిస్మస్ కాలం||

పరిశుధ్ధుడు జన్మించెను – పశువుల పాకలో
లోకాలనేలే రారాజుగా – ఆ బెత్లేహేములో (2)
యూదా గోత్రములో – ఒకతార కాంతిలో (2) ||క్రిస్మస్ కాలం||

కాపరులు చాటించిరి – లోకాన శుభవార్తను
బంగారు సాంబ్రాణి బోళములు – అర్పించిరి జ్ఙానులు (2)
దూతలు స్త్రోత్రించిరి – ఆ ప్రభుని ఘనపరచిరి (2) ||క్రిస్మస్ కాలం||

ఆ ప్రభువు జన్మించెను – నరరూపధారిగా
మన పాప పరిహార బలియార్ధమై గొఱ్ఱేపిల్లగా
ఆ ప్రభువు జన్మించెను – నరరూపధారిగా
మన పాపాన్ని తొలగించి రక్షింపగా మరియ సుతునిగా (2)
ఎంతో ఆనందమే – రారాజు నీ జన్మమే
ఎంతో సంతోషమే – ఆ ప్రభుని ఆగమనమే (2) ||క్రిస్మస్ కాలం||

Christmas Kaalam Kreesthu Jananam – Entho Aanandame
Raajaadhi Raaju Prabhuvula Prabhuvu – Dharakethenchele (2)
Entho Aanandame – Raaraaju Nee Janmame
Entho Santhoshame – Aa Prabhuni Aagamaname (2) ||Christmas||

Parishuddhudu Janminchenu – Pashuvula Paakalo
Lokaalanelel Raaraajugaa – Aa Bethlehemulo (2)
Yoodaa Gothramulo – Oka Thaara Kaanthilo (2) ||Christmas||

Kaaparulu Chaatinchiri – Lokaama Shubhavaarthanu
Bangaaru Saambraani Bolamulu – Arpinchiri Gnaanulu (2)
Doothalu Sthothrinchiri – Aa Prabhuni Ghanaparachiri (2) ||Christmas||

Aa Prabhuvu Janminchenu – Nara Roopa Dhaarigaa
Mana Paapa Parihaara Baliyaardhamai Gorrepillagaa
Aa Prabhuvu Janminchenu – Nara Roopa Dhaarigaa
Mana Paapaanni Tholaginchi Rakshimpagaa Mariya Suthunigaa (2)
Entho Aanandame – Raaraaju Nee Janmame
Entho Santhoshame – Aa Prabhuni Aagamaname (2) ||Christmas||