நிச்சயமாகவே ஒரு முடிவு உண்டு

Nitchayamagave oru mudivu

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நிச்சயமாகவே ஒரு முடிவு உண்டு
உன் நம்பிக்கை வீன்போகாது

நிச்சயமாகவே நிச்சயமாகவே

முந்தினவைகளை நினைக்க
வேண்டாம் வேண்டாம்
பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க
வேண்டாம் வேண்டாம்
புதிய காரியத்தை செய்வேன் என்றாரே
இப்பொழுதே தோன்றும் என்றாரே

கர்த்தர்மேல் பாரத்தை நீ வைத்து வீடு
காலமெல்லாம் அவரை துதித்து பாடு பாடு
அவரோ உன்னை என்றும் ஆதரிப்பாரே
அனுதினம் நடத்திச் செல்வாரே

நீதியின் பலிகளை நீ செலுத்தி செலுத்தி
கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தால்
அவரோ உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை
உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை

Nichchayamaakavae oru mutivu unndu
un nampikkai veenpokaathu

nichchayamaakavae nichchayamaakavae

munthinavaikalai ninaikka
vaenndaam vaenndaam
poorvamaanavaikalai sinthikka
vaenndaam vaenndaam
puthiya kaariyaththai seyvaen entarae
ippoluthae thontum entarae

karththarmael paaraththai nee vaiththu veedu
kaalamellaam avarai thuthiththu paadu paadu
avaro unnai entum aatharippaarae
anuthinam nadaththich selvaarae

neethiyin palikalai nee seluththi seluththi
karththar mael nampikkaiyaaka irunthaal
avaro unnai vittu vilakuvathillai
unnai entum kaividuvathillai