ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்

Jeevanulla Devan Thangum Paraloga Yerusalem

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்
சீயோன் மலைக்கு வந்து சேர்ந்துவிட்டோம் – 2

பரலோகம் நம் தாயகம்
விண்ணகம் நம் தகப்பன் வீடு – 2

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்

1.கோடான கோடி தூதர் கூடி அங்கே துதிக்கின்றனர் – 2
பரிசுத்தரே என்று பாடி (ப்பாடி) மகிழ்கின்றனர் – 2
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் – 2
பரலோக தேவன் பரிசுத்தர் – நம் – 2

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்

2. பெயர்கள் எழுதப்பட்ட தலைப்பேறானவர்கள் – 2
திருவிழா கூட்டமாகக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர் – 2
அல்லேலூயா ஓசன்னா – 2
கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் நம் தகப்பன் வீட்டில் – 2

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்

3. பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்கள் ஆவி அங்கே – 2
எல்லாரையும் நியாயந்தீர்க்கும் நியாயாதிபதி – 2
நீதிபதி கர்த்தரே – 2
எல்லாரையும் நியாயந்தீர்க்கும் நீதிபதி – நம் –2

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்

4. புதிய உடன்பாட்டின் இணைப்பாளர் இயேசு அங்கே – 2
நன்மை தரும் ஆசீர்வாதம் பேசும் இரத்தம் அங்கே – 2
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம் – 2
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஜெயம் – 2

ஜீவனுள்ள தேவன் தங்கும் பரலோக எருசலேம்
சீயோன் மலைக்கு வந்து சேர்ந்துவிட்டோம் – 2

பரலோகம் நம் தாயகம்
விண்ணகம் நம் தகப்பன் வீடு – 2

Jeevanulla thaevan thangum paraloka erusalaem
seeyon malaikku vanthu sernthuvittaோm - 2

paralokam nam thaayakam
vinnnakam nam thakappan veedu - 2

jeevanulla thaevan thangum paraloka erusalaem

1.kodaana koti thoothar kooti angae thuthikkintanar - 2
parisuththarae entu paati (ppaati) makilkintanar - 2
parisuththar parisuththar - 2
paraloka thaevan parisuththar - nam - 2

jeevanulla thaevan thangum paraloka erusalaem

2. peyarkal eluthappatta thalaippaeraanavarkal - 2
thiruvilaa koottamaakak konndaati makilkintanar - 2
allaelooyaa osannaa - 2
konndaattam konndaattam nam thakappan veettil - 2

jeevanulla thaevan thangum paraloka erusalaem

3. pooranamaakkappatta neethimaankal aavi angae - 2
ellaaraiyum niyaayantheerkkum niyaayaathipathi - 2
neethipathi karththarae - 2
ellaaraiyum niyaayantheerkkum neethipathi - nam -2

jeevanulla thaevan thangum paraloka erusalaem

4. puthiya udanpaattin innaippaalar Yesu angae - 2
nanmai tharum aaseervaatham paesum iraththam angae - 2
iraththam jeyam iraththam jeyam - 2
Yesu kiristhuvin iraththam jeyam - 2

jeevanulla thaevan thangum paraloka erusalaem
seeyon malaikku vanthu sernthuvittaோm - 2

paralokam nam thaayakam
vinnnakam nam thakappan veedu - 2