ஜெபம் கேளும் பதில்தாரும்

Jebam kelum pathil

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஜெபம் கேளும் பதில்தாரும்
அதிசயம் செய்யும் ஐயா

நூறுகோடி என் ஜனங்கள்
ஏழுலட்சம் கிராமங்கள்
இயேசுவை காண வேண்டும்

உமக்கெதிராய் செயல்படுவோர்
உம்பாதம் வர வேண்டும்
உமக்காய் வாழ வேண்டும்

இந்தியாவை பாழாக்கும்
அந்தகார வல்லமைகள்
அகன்று போக வேண்டும்

நாடாளும் தலைவர்களை
நால்தோறும் பாதுகாத்து
ஞானத்தால் நிரப்ப வேண்டும்

மரித்து போன மனிதரெல்லாம்
உம் குரலைக் கேட்க இன்று
மறுவாழ்வு பெற வேண்டும்

மிஷினரி ஊழிய்ர்கள்
மென்மேலும் பெருக வேண்டும்
உண்மையாய் உழைக்க வேண்டும்

சிலைகள் வழிபாடு
செயலற்றுப் போக வேண்டும்
நற்செய்தி பரவ வேண்டும்

ஆளும் தலைவர் கூட்டம்
உம்நாமம் சொல்ல வேண்டும்
உமக்கே அஞ்ச வேண்டும்

Jepam kaelum pathilthaarum
athisayam seyyum aiyaa

noorukoti en janangal
aelulatcham kiraamangal
Yesuvai kaana vaenndum

umakkethiraay seyalpaduvor
umpaatham vara vaenndum
umakkaay vaala vaenndum

inthiyaavai paalaakkum
anthakaara vallamaikal
akantu poka vaenndum

naadaalum thalaivarkalai
naalthorum paathukaaththu
njaanaththaal nirappa vaenndum

mariththu pona manitharellaam
um kuralaik kaetka intu
maruvaalvu pera vaenndum

mishinari ooliyrkal
menmaelum peruka vaenndum
unnmaiyaay ulaikka vaenndum

silaikal valipaadu
seyalattup poka vaenndum
narseythi parava vaenndum

aalum thalaivar koottam
umnaamam solla vaenndum
umakkae anja vaenndum\